Polityka prywatności

Cookies (ciasteczka)

Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o. o.

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o.o.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest MEGA Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie (48-303), ul. Piłsudskiego 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196021, posiadającą NIP 7542762431, REGON 532431627, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 złotych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:


 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:

kurierom - w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu

dostawcom usług/produktów IT - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych

leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta

Szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa można uzyskać u administratora. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@mega-nysa.pl lub udaj się do naszej siedziby: Nysa, ul. Piłsudskiego 55. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.