Proces rekrutacji

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum Vitae (mile widziane ze zdjęciem), wraz z klauzulą:
  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883”
 2. List motywacyjny

Proces rekrutacji

 1. Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mailowy kadry-nysa@mega-nysa.pl lub na adres:
  Dział Kadr
  MEGA Sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 55
  48-303 Nysa
 2. Analiza dokumentacji - weryfikacja aplikacji kandydatów na podstawie dokumentów (CV i List motywacyjny)
 3. Rozmowy rekrutacyjne:
  • wybrane osoby, zapraszamy na spotkania w Dziale Personalnym
  • w następnym etapie rekrutacji wybrani kandydaci zapraszani są na spotkanie z przyszłym przełożonym
  • ostatecznego wyboru kandydata dokonuje bezpośredni przełożony

GWARANTUJEMY PAŃSTWU PEŁNĄ DYSKRECJĘ