Naczepy, wywrotki stalowe

MEGA FORT 3
KLAPA/ZSYP

Typ: wywrotka
Rama: stalowa
Skrzynia: stalowa
Przeznaczenie: kruszywo, materiały budowlane, opał (węgiel, koks itp.)

MEGA FORT MAX

Typ: wywrotka
Rama: stalowa
Skrzynia: stalowa
Przeznaczenie: złom, kruszywo budowlane, kamienie, opał (węgiel, koks itp.)

Menu