MEGA FORT 3
KLAPA/ZSYP

Typ: wywrotka
Rama: stal
Skrzynia: stal
Towary: płody rolne, kruszywo
budowlane, opał (węgiel, koks itp.)

MEGA FORT MAX

Typ: wywrotka
Rama: stal
Skrzynia: stal
Przeznaczenie: złom,
kruszywo budowlane, kamienie,
opał (węgiel, koks itp.)

MEGA ROCK
KLAPA/ZSYP

Typ: wywrotka
Rama: stal
Skrzynia: stal
Przeznaczenie: płody rolne,
materiały budowlane,
kruszywo budowlane, kamienie

MEGA ROCK
KLAPO-DRZWI

Typ: wywrotka
Rama: stal
Skrzynia: stal
Przeznaczenie: płody rolne,
kruszywo budowlane, kamienie,
opał (węgiel, koks itp.)

MEGA IRON
DRZWI

Typ: wywrotka
Rama: stal
Skrzynia: stal
Przeznaczenie: złom, kamienie,
kruszywo grube, opał (węgiel, koks itp.)

Menu